Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene

! ! !   D E N N Ý  T Á B O R  V  M Ú Z E U  ! ! !


 

Tabor v muzeuLESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke a drevárske múzeum

organizuje

TÁBOR V MÚZEU  ALEBO  HĽADANIE  ODPOVEDÍ

Pre deti základných škôl od 6 do 14 rokov, max. 10 detí

V termíne 1. – 4. júla8. – 12. júla 2019

Priamo v Lesníckom a drevárskom múzeu, Námestie SNP č. 23/35, Zvolen

Ponúkame kvalitný, zaujímavý a veselý program v čase 8,00 – 16,00 hod.

Cena na deň je 12,00 €

Poistenie dieťaťa nie je povinné a nie je zahrnuté v cene tábora. Odporúčame rodičom jeho zabezpečenie vo vlastnej réžii

Zabezpečený je dozor, lektori, obed a pitný režim, zdravotná služba

Vyplnenú prihlášku zašlite čo najskôr na adresu Lesníckeho a drevárskeho múzea alebo prineste osobne. Prihlášky prijímame len do naplnenia počtu.

Bližšie informácie poskytneme na: +421 918 828 709, lubica.richterova@lesy.sk

 

 


 

V Ý S T A V Y


 

Pozvánka na výstavu

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke a drevárske múzeum

a

Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene

 

Vôňa školy (ne)dávnych čias

 

15. 4. 2019 - 30. 6. 2019

 

 

Gymnázium Ľ. Štúra vo Zvolene si počas celého roku 2019 pripomína 100. výročie svojho založenia. Nie je náhoda, že pre výstavu s názvom Vôňa školy (ne)dávnych čias si jej autori vybrali priestory Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene. Práve v budove, v ktorej dnes sídli múzeum, prebiehalo vyučovanie prvého školského roka vtedajšej Štátnej reálky.
12. 5. 1919 minister školstva Československej republiky vyzval Stanislava Kovandu, profesora Štátneho gymnázia v Přerove, aby sa ujal potrebných prác pre otvorenie novej školy - Štátnej reálky vo Zvolene ako jej prvý riaditeľ. A tak v čase od 29. 5. 1919 do 15. 7. 1919 trval prvý školský rok v priestoroch Mestskej detskej opatrovne – dnešného Lesníckeho a drevárskeho múzea na Námestí SNP.Návštevníci LDM sa  prostredníctvom výstavy vrátia nielen do svojich školských čias, ale aj do školských čias svojich rodičov i starých rodičov. Prelistovať si môžu  učebnice a odborné publikácie z jednotlivých vyučovacích predmetov. V časti prírodovedných predmetov môžu vidieť meracie prístroje i modely strojov, ktoré dokazujú fyzikálne zákonitosti. Biológia im odhalí  mikroskopický svet a vráti ich do čias, kedy  odkrývali tajomstvá prírody. V pamäti si návštevníci výstavy oprášia značky a názvy prvkov, výstava im otvorí dvere do chemickej učebne s analytickými váhami a inými pomôckami. Môžu nazrieť do geografických i dejepisných atlasov a  obnoviť si v spomienkach hranice už neexistujúcich štátov. Zaspomínajú si na matematiku, geometriu a opäť si môžu zobrať do ruky rysovacie pomôcky. Z pamäti sa im vynoria literárne postavy a hrdinovia románov z povinného čítania. Pri portrétoch slávnych spisovateľov si môžu zaspomínať na ich najznámejšie diela. 
Mladším návštevníkom výstava ponúka ucelený obraz o tom, ako sa učilo bez počítača, interaktívnej tabule či dataprojektoru. Staré učebné pomôcky nemusia byť hneď nefunkčné alebo nepotrebné. Možno niektorí odídu s pocitom, že mnohé staršie pomôcky sú lepšie a názornejšie ako tie dnešné, moderné.

 

 

 


 

Pozvanka na vystavu

 

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke a drevárske múzeum

 

a

 

Bibiana - medzinárodný dom umenia pre deti

 

Vás srdečne pozývajú na výstavu 

 

V HLAVNEJ ÚLOHE STOLIČKA
STARRING THE CHAIR 

 

6. 6. - 30. 9. 2019

 

Interaktívna výstava hravou formou približuje najmenšiemu divákovi stoličku ako inšpiratívny predmet, ktorý ponúka veľký priestor na fantáziu, hru a výtvarné dopracovanie. Stolička po dotvorení detským návštevníkom očarí svojou originálnou vážnou i komickou podobou.

 

 

 


 

Výstava je sprístupnená vo výstavných priestoroch Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene na Námestí SNP č. 22/33 v utorok - piatok, nedeľa v čase od 9.00 hod. do 17.00 hod. 
Posledný vstup na prehliadku výstav a expozícií múzea o 16.30 hod.
Hromadné návštevy prosíme nahlásiť vopred na kontakty:

Ing. Ivan Mesároš;  +421918828710; ivan.mesaros@lesy.sk
Nájdete nás aj na FB.


 

E X P O Z Í C I E


 

Expozícia Rodina Ostrolúcka a Ľ. ŠtúrRODINA OSTROLÚCKA A ĽUDOVÍT ŠTÚR

Realizovaná pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra

 

 


Fotografia expozície Hlas lesaHLAS LESA

Pozitívne odkazy minulosti k zefektívneniu práce v lesníctve

 
Fotografia expozície Drevo vždy živé

Tradičné remeslá pre dnešok


 

V Y S U N U T É   E X P O Z Í C I E


 

Fotografia z Lesníckeho skanzenuLesnícky skanzen - Čierny Balog - Vydrovská dolina

V objekte horárne nájdete expozície Izba starého horára, Lesy Slovenska, Lesy a život.
V Lesnej kaplnke je umiestnená expozícia Strom je modlitba zeme k nebesiam...

 


 

P O N Ú K A M E   N A   P R E D A J

 Ponúkané publikácie a propagačný materiál si môžete zakúpiť v pokladni pri vstupe do múzea na Námestí SNP č. 22/33, Zvolen.


 

Titulný list knihy VLM II.Kniha Významné lesnícke miesta na Slovensku II.                             

Cena: 10,00 €

 

 

KniTitulný list knihy Lesnícke a drevárske múzeum od A po Zha Lesnícke a drevárske múzeum od A po Z

Cena: 8,00 €


Titulný list knihy Dejiny lesníctva na SlovenskuKniha Dejiny lesníctva na Slovensku

Cena: 35,00 €
 

 

 

 

Titulný list knihy Dejiny lesníckeho školstva v Banskej Štiavnici

Kniha Dejiny lesníckeho školstva v Banskej Štiavnici

Cena: 29,00 €

  

Titulný list knihy Tak sa z hory ozývaKniha Tak sa z hory ozýva

Cena: 2,60 €
 

 

Titulná strana knihy Topoľčianske zvernice 1907 - 2017Kniha Topoľčianske zvernice 1907 - 2017

Cena: 4,00 €

 


 


Turistická známkaTuristická známka LDM

Cena: 1,50 €

 

 

Pohľadnice Zvolen včera a dnesPohľadnice Zvolen včera a dnes

Cena: 1,00 €

 

 

 

Plátená taškaTaška plátená (38 cm x 41 cm)
Cena: 4,00 €

 

 

 

 

foto kľúčenkyKľúčenka
Cena: 1,50 €

 

 

 

 


 

magnetky, cena 1,50€ za kusMagnetky
Cena: 1,50 € za ks

 

 

 

 

magnetky meniace saMagnetky meniace sa
Cena: 2,00 € za ks

 

 

 

 

kniha Považská lesná železnicaKniha Považská lesná železnica
Cena: 6,00 €

 

 

 

 

 

 

 


 

Turistický denníkTuristický denník
Cena: 3,50 €

Vizitka jednodielna
Cena: 0,80 €

Vizitka dvojdielna
Cena: 1,00 €

 

 

Titulná strana knihy Lesnícke biografieKniha Lesnícke biografie
Cena: 20,00 €

 


 


936067

18.6.2019
Úvodná stránka