Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene

Otváracie hodiny cez sviatky
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke a drevárske múzeum
Námestie SNP 23/35, 960 01  Zvolen

Vážeí návštevníci,
sme tu pre vás aj počas sviatočných dní

19.04.2019 Veľký piatok

22.04.2019 Veľkonočný pondelok

Múzeum je otvorené od 09:00 do 17:00 hod.

 


 

V Ý S T A V Y


 

Pozvánka na výstavu Zelený objektív 2018

 

 

 

 

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke a drevárske múzeum

 

Združenie lesníčiek

 

Združenie zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku

 

 

Vás pozývajú na výstavu 

 

 

Zelený objektív 2018
Výstava fotografií 18. ročníka celoslovenskej súťaže mladých fotografov na tému LES

 

9.4. - 2.5.2019

 

 

 

 

 

Apríl – mesiac lesov patrí v Lesníckom a drevárskom múzeu už tradične aktivitám s tematikou prírody a lesa.

Na tento rok sme pripravili už 18. výstavu s názvom Zelený objektív. Výstava prezentuje najlepšie fotografie z rovnomennej súťaže, ktorú v spolupráci so Združením lesníčiek a Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku organizuje Lesnícke a drevárske múzeum už od roku 2001. Súťaž je určená mladým fotografom – žiakom základných škôl a študentom stredných škôl a kladie si za cieľ podchytiť talenty a dať im priestor pre verejnú prezentáciu. Témou súťaže je les.

Súťaže sa v roku 2018 zúčastnilo 259 súťažiacich so 790 fotografiami – 142 žiakov základných škôl prihlásilo 396 fotografií a 117 študentov stredných škôl 394 fotografií. Aj keď počet súťažiacich oproti ostatnému roku mierne poklesol, počet fotografií zaslaných do súťaže sa takmer nezmenil. To napovedá, že súťaž si už po niekoľko rokov udržuje svoj štandard.

Z technickej stránky je väčšina súťažných fotografií na dobrej úrovni.  Z pohľadu fotografických žánrov prevláda dokumentárna fotografia nad fotografiou poeticko-umeleckou, sporadicky sa objavujú rôzne koláže až kreatívne fotomanipulácie. Tradične málo je zobrazovaná tematika človeka v lese. Z formálneho hľadiska majú zastúpenie všetky formy zobrazenia, t.j. celky, polocelky, detaily až makrofotografie, pričom absolútny prím má farebná digitálna fotografia.

V prípade záujmu viac informácii poskytne garant súťaže a výstavy: Ing. Marek Vanga; marek.vanga@lesy.sk

 

fotogaléria z vernisáže výstavy

 Z vernisáže výstavy a odovzdávania cien

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - -


 

Pozvánka na výstavu

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke a drevárske múzeum

a

Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene

Vás pozývajú na výstavu 

 

Vôňa školy (ne)dávnych čias

15.04.2019 – 30.06.2019

 

 

Gymnázium Ľ. Štúra vo Zvolene si počas celého roku 2019 pripomína 100. výročie svojho založenia. Nie je náhoda, že pre výstavu s názvom Vôňa školy (ne)dávnych čias si jej autori vybrali priestory Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene. Práve v budove, v ktorej dnes sídli múzeum, prebiehalo vyučovanie prvého školského roka vtedajšej Štátnej reálky.

12. 5. 1919 minister školstva Československej republiky vyzval Stanislava Kovandu, profesora Štátneho gymnázia v Přerove, aby sa ujal potrebných prác pre otvorenie novej školy - Štátnej reálky vo Zvolene ako jej prvý riaditeľ. A tak v čase od 29. 5. 1919 do 15. 7. 1919 trval prvý školský rok v priestoroch Mestskej detskej opatrovne – dnešného Lesníckeho a drevárskeho múzea na Námestí SNP.

Návštevníci LDM sa  prostredníctvom výstavy vrátia nielen do svojich školských čias, ale aj do školských čias svojich rodičov i starých rodičov. Prelistovať si môžu  učebnice a odborné publikácie z jednotlivých vyučovacích predmetov. V časti prírodovedných predmetov môžu vidieť meracie prístroje i modely strojov, ktoré dokazujú fyzikálne zákonitosti. Biológia im odhalí  mikroskopický svet a vráti ich do čias, kedy  odkrývali tajomstvá prírody. V pamäti si návštevníci výstavy oprášia značky a názvy prvkov, výstava im otvorí dvere do chemickej učebne s analytickými váhami a inými pomôckami. Môžu nazrieť do geografických i dejepisných atlasov a  obnoviť si v spomienkach hranice už neexistujúcich štátov. Zaspomínajú si na matematiku, geometriu a opäť si môžu zobrať do ruky rysovacie pomôcky. Z pamäti sa im vynoria literárne postavy a hrdinovia románov z povinného čítania. Pri portrétoch slávnych spisovateľov si môžu zaspomínať na ich najznámejšie diela.

Mladším návštevníkom výstava ponúka ucelený obraz o tom, ako sa učilo bez počítača, interaktívnej tabule či dataprojektoru. Staré učebné pomôcky nemusia byť hneď nefunkčné alebo nepotrebné. Možno niektorí odídu s pocitom, že mnohé staršie pomôcky sú lepšie a názornejšie ako tie dnešné, moderné.


 

Výstavy sú sprístupnené vo výstavných priestoroch Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene na Námestí SNP č. 22/33 v pondelok až piatok v čase od 9.00 hod. do 17.00 hod. 
Posledný vstup na prehliadku výstav a expozícií múzea o 16.30 hod.
Hromadné návštevy prosíme nahlásiť vopred na kontakty:

Ing. Ivan Mesároš;  +421918828710; ivan.mesaros@lesy.sk
Nájdete nás aj na FB.


 

E X P O Z Í C I E


 

Expozícia Rodina Ostrolúcka a Ľ. ŠtúrRODINA OSTROLÚCKA A ĽUDOVÍT ŠTÚR

Realizovaná pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra

 

 


Fotografia expozície Hlas lesaHLAS LESA

Pozitívne odkazy minulosti k zefektívneniu práce v lesníctve

 
Fotografia expozície Drevo vždy živé

Tradičné remeslá pre dnešok


 

V Y S U N U T É   E X P O Z Í C I E


 

Fotografia z Lesníckeho skanzenuLesnícky skanzen - Čierny Balog - Vydrovská dolina

V objekte horárne nájdete expozície Izba starého horára, Lesy Slovenska, Lesy a život.
V Lesnej kaplnke je umiestnená expozícia Strom je modlitba zeme k nebesiam...

 


 

P O N Ú K A M E   N A   P R E D A J

 Ponúkané publikácie a propagačný materiál si môžete zakúpiť v pokladni pri vstupe do múzea na Námestí SNP č. 22/33, Zvolen.


 

Titulný list knihy VLM II.Kniha Významné lesnícke miesta na Slovensku II.                             

Cena: 10,00 €

 

 

KniTitulný list knihy Lesnícke a drevárske múzeum od A po Zha Lesnícke a drevárske múzeum od A po Z

Cena: 8,00 €


Titulný list knihy Dejiny lesníctva na SlovenskuKniha Dejiny lesníctva na Slovensku

Cena: 35,00 €
 

 

 

 

Titulný list knihy Dejiny lesníckeho školstva v Banskej Štiavnici

Kniha Dejiny lesníckeho školstva v Banskej Štiavnici

Cena: 29,00 €

  

Titulný list knihy Tak sa z hory ozývaKniha Tak sa z hory ozýva

Cena: 2,60 €
 

 

Titulná strana knihy Topoľčianske zvernice 1907 - 2017Kniha Topoľčianske zvernice 1907 - 2017

Cena: 4,00 €

 


 


Turistická známkaTuristická známka LDM

Cena: 1,50 €

 

 

Pohľadnice Zvolen včera a dnesPohľadnice Zvolen včera a dnes

Cena: 1,00 €

 

 

 

Plátená taškaTaška plátená (38 cm x 41 cm)
Cena: 4,00 €

 

 

 

 

foto kľúčenkyKľúčenka
Cena: 1,50 €

 

 

 

 


 

magnetky, cena 1,50€ za kusMagnetky
Cena: 1,50 € za ks

 

 

 

 

magnetky meniace saMagnetky meniace sa
Cena: 2,00 € za ks

 

 

 

 

kniha Považská lesná železnicaKniha Považská lesná železnica
Cena: 6,00 €

 

 

 

 

 

 

 


 

Turistický denníkTuristický denník
Cena: 3,50 €

Vizitka jednodielna
Cena: 0,80 €

Vizitka dvojdielna
Cena: 1,00 €

 

 

Titulná strana knihy Lesnícke biografieKniha Lesnícke biografie
Cena: 20,00 €

 


 


926218

18.4.2019
Úvodná stránka