Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene

pozvánka na Lesníckym chodníkom J. D. MatejovieLESY Slovenskej republiky, štátny podnik

a

Klub slovenských turistov

 

vás srdečne pozýva

na 5. ročník lesnícko-turistického podujatia

 

Lesníckym chodníkom
Jozef Dekréta Matejovie

a

vyhlásenie 50. významného lesníckeho miesta

Dobročský prales

 

20.10.2018

 

o 8:00 hod. v Lesníckom skanzene vo Vydrovskej doline v Čiernom Balogu


LESNÍCKYM CHODNÍKOM J. D. MATEJOVIE 2018
Už piaty krát spojíme turistické chodníky s tými lesníckymi náučnými a spoločne si uctíme pamiatku lesníckeho velikána Jozefa Dekreta Matejovie. Tento raz sa toto putovné podujatie bude konať v jeho rodisku na Čiernom Balogu. Obohatením spoločnej turistickej akcie bude vyhlásenie 50. významného lesníckeho miesta Dobročský prales. Pozývame všetkých nadšencov jesennej turistiky 20. 10. 2018 do Vydrovskej doliny.

Bližšie informácie:
Mgr. Miriam Turayová; +421918828704; miriam.turayova@lesy.sk

 


 

V Ý S T A V Y


 

Pozvánka na výstavu Gustáv LehockýLESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke a drevárske múzeum

Mesto Zvolen
Združenie Borová hora

Vás pozývajú na výstavu

GUSTÁV LEHOCKÝ
... pre vedu a generácie...

6.9.2018 - 19.10.2018


Výstava venovaná významnému zvolenskému rodákovi. Výstava vznikla pod autorskou taktovkou dcéry Gustáva Lehockého - Mgr. Zory Myslivcovej v spolupráci s Mestom Zvolen a Združením Borová hora, pod záštitou primátorky Lenky Balkovičovej.
Gustáv Lehocký sa narodil v remeselníckej rodine 18. 8. 1908. Detstvo prežil v posledných rokoch monarchie, junácke roky pri vzniku Československej republiky. Vyštudoval na Štátnom koedukačnom ústave v Leviciach a pôsobil ako pedagóg vo Veľkej, dnes Zvolenskej, Slatine a Môťovej. Stál pri tvorbe prvej výstavy zvolenského Mestského múzea venovanej 700. výročiu mesta v roku 1944. Vytrvalo a obetavo pracoval ako učiteľ a v povojnovom období sa venoval obnove kultúrneho života mesta. Bol kronikárom mesta, regionálnym historiografom, externým pracovníkom Archeologického ústavu SAV v Nitre, lokálpatriot, zberateľ a ochranca kultúrneho dedičstva. Zomrel vo veku 81 rokov 12. 1. 1989.
Názov výstavy v sebe nesie celoživotné krédo, ktoré sprevádzalo Lehockého osvetovú činnosť vo všetkých jeho aktivitách. Na výstave návštevníci uvidia osobné premety približujúce osobnosť a životný príbeh Gustáva Lehockého, množstvo fotografií a výber najdôležitejších artefaktov z jeho výskumného a pracovného života.


 

pozvánka na výstavu 100 rokov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke a drevárske múzeum

Vás pozývajú na výstavu pripravenú pri príležitosti stého výročia vzniku Československa

100 rokov - 100 lesníckych artefaktov
Lesníctvo v dobových dokumentoch 1918 - 2018

28. júna 2018 - 2. novembra 2018

Výstava je pripravená v spolupráci s Národním zemédélským muzeem, s. p. o. v Prahe

V Lesníckom a drevárskom múzeum vo Zvolene sa 28. júna 2018 o 14.00 hod. otvorili dvere pre návštevníkov novej výstavy pripravenej pri príležitosti stého výročia vzniku Československa. Podujatie predstavuje prostredníctvom dostupných historických lesníckych artefaktov v chronologickom radení udalosti, osobnosti a činnosť v lesnom hospodárstve oboch našich krajín v rokoch 1918 – 2018. Ťažiskom výstavy sú zbierkové predmety, archívne materiály a literatúra najmä z fondov Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene. Dokumentujú lesnícku históriu a každý lesnícky exponát je zároveň pamiatkou na obdobie spoločného štátu Slovákov a Čechov i na obdobie po jeho rozdelení.
Návštevník si môže na výstave pozrieť  lesnícke náradie a nástroje, tak ako sa v priebehu storočia vyvíjali a používali, nevyhnutné technické vybavenie lesníka, uniformy, ktoré boli na území oboch republík používané i ďalšie artefakty lesníckej symboliky – tesák, odznaky, výložky a pod. Vystavený je obrazový materiál, najmä fotografie, mapy, portréty a diela lesníckych osobností, literatúra a dôležité dokumenty dokladajúce vývoj a zmeny v správe lesov. Medzi návštevnícky atraktívne exponáty patria úlovky lesníkov - trofeje s vysokým bodovým ohodnotením. Technicky zdatní návštevníci ocenia ukážky strojového vybavenia používaného pri lesnej ťažbe – reálne i v podobe modelov. Exponáty výstavy sú nahliadnutím do oblasti lesného hospodárstva a vývoja jeho správy, lesníckej vedy a školstva, ochrany prírody i lesníckeho múzejníctva.
Spolužitie Slovákov a Čechov a  v rokoch 1918 – 1993 v jednom spoločnom štáte - s výnimkou druhej svetovej vojny - vtlačilo nezmazateľné stopy do histórie oboch národov a jednou z oblastí, kde ju vnímame veľmi výrazne, je práve lesníctvo. Československá republika spojila historicky odlišne sa vyvíjajúce lesné hospodárstva s čím sa lesníci museli v nasledujúcich rokoch vyrovnávať. Vojnový konflikt, následné zmeny politického režimu v druhej polovici 20. storočia a nakoniec rozpad Československej republiky boli ďalšími ťažkými skúškami, ktoré preverili funkčnosť obhospodarovania lesov. Výzvy súčasnosti – klimatické zmeny a environmentálne limity hospodárenia s lesmi – stavajú pred lesníkov, dnes už samostatných štátov, ďalšie úlohy.
Výstava je sprístupnená do 2. novembra 2018 a jej derniéra bude spojená s konferenciou Sto rokov spoločného obhospodarovania lesov v dňoch 16. – 17. 10. 2018. Múzeum srdečne pozýva do svojich priestorov na zvolenskom hlavnom námestí  všetkých záujemcov o lesníctvo a históriu.
Výstava vznikla v spolupráci s Národním zemědělským muzeem, s. p. o. v Prahe
Autor: LDM vo Zvolene
Realizácia: Of course, s. r. o. a LDM vo Zvolene

V prípade záujmu viac informácií poskytne spoluautorka výstavy: Mgr. Tatiana Figurová, +421 918 828 701, e-mail: tatiana.figurova @lesy.sk

 


 

Výstavy sú sprístupnené vo výstavných priestoroch Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene na Námestí SNP č. 22/33 v pondelok až piatok v čase od 08.00 hod. do 17.00 hod. 
Posledný vstup na prehliadku výstav a expozícií múzea o 16.30 hod.
Hromadné návštevy prosíme nahlásiť vopred na kontakty:
Ing. Jana Bišturová; +421907854260;
jana.bisturova@lesy.sk
Ing. Ivan Mesároš;  +421918828710; ivan.mesaros@lesy.sk
Nájdete nás aj na FB.


 

E X P O Z Í C I E


 

Expozícia Rodina Ostrolúcka a Ľ. ŠtúrRODINA OSTROLÚCKA A ĽUDOVÍT ŠTÚR

Realizovaná pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra

 

 

Rozpad smrečín - prenos výsledkov výskumu do praxe

 

 


Fotografia expozície Drevo vždy živéDREVO VŽDY ŽIVÉ

Tradičné remeslá pre dnešok


 


Fotografia expozície Hlas lesaHLAS LESA

Pozitívne odkazy minulosti k zefektívneniu práce v lesníctve


 


 

V Y S U N U T É   E X P O Z Í C I E


 

Fotografia z Lesníckeho skanzenuLesnícky skanzen - Čierny Balog - Vydrovská dolina

V objekte horárne nájdete expozície Izba starého horára, Lesy Slovenska, Lesy a život.
V Lesnej kaplnke je umiestnená expozícia Strom je modlitba zeme k nebesiam...

 


 

P O N Ú K A M E   N A   P R E D A J

 Ponúkané publikácie a propagačný materiál si môžete zakúpiť v pokladni pri vstupe do múzea na Námestí SNP č. 22/33, Zvolen.


 

Titulný list knihy VLM II.Kniha Významné lesnícke miesta na Slovensku II.                             

Cena: =10,00€

 

 

KniTitulný list knihy Lesnícke a drevárske múzeum od A po Zha Lesnícke a drevárske múzeum od A po Z

Cena: =8,00€


Titulný list knihy Dejiny lesníctva na SlovenskuKniha Dejiny lesníctva na Slovensku

Cena: =35,00€
 

 

 

 

Titulný list knihy Dejiny lesníckeho školstva v Banskej Štiavnici

Kniha Dejiny lesníckeho školstva v Banskej Štiavnici

Cena: =29,00€

  

Titulný list knihy Tak sa z hory ozývaKniha Tak sa z hory ozýva

Cena: =2,60€
 

 

Titulná strana knihy Topoľčianske zvernice 1907 - 2017Kniha Topoľčianske zvernice 1907 - 2017

Cena: =4,00€

 


 


Turistická známkaTuristická známka LDM

Cena: =1,50€

 

 

Pohľadnice Zvolen včera a dnesPohľadnice Zvolen včera a dnes

Cena: =1,00€

 

 

 

Plátená taškaTaška plátená (38 cm x 41 cm)
Cena: =4,00€

 

 

 

 

foto kľúčenkyKľúčenka
Cena: =1,50€

 

 

 

 


 

magnetky, cena 1,50€ za kusMagnetky
Cena: 1,50€ za ks

 

 


 


899721

17.10.2018
Úvodná stránka