Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ZELENÝ OBJEKTÍV

Zelený objektívOrganizátori súťaže:
 
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke a drevárske múzeum
 
Združenie lesníčiek
 
Združenie zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku
 

Propozície súťaže

Téma súťaže:
Les. Predmetom témy sú fotografie z lesného prostredia s dôrazom na vzťah človeka k lesu, nafotené mladými fotografmi (prípadne aj za asistencie dospelých). Fotografie môžu zobrazovať ľudí v lese, ich aktivity, prácu, oddych, a to v kladnom alebo zápornom zmysle. Objektom záujmu súťažiacich sa môžu stať aj všetky druhy lesných živočíchov, drevín, rastlín a húb, pričom je možné sústrediť sa na detail (príp. makro), alebo naopak zobraziť celé scenérie.

Účastníci súťaže:
Súťaže sa môžu zúčastniť jednotlivci v dvoch kategóriách - 1. žiaci základných škôl a 2. študenti stredných škôl, ktoré pôsobia na území Slovenskej republiky, pričom rozhodujúcim pre zaradenie do súťažnej kategórie je navštevovaná škola ku dňu uzávierky súťaže. Fotografie do súťaže môžu prihlásiť aj rodičia resp. pedagógovia (vedúci záujmových krúžkov), avšak nie bez vedomia autorov snímok.

Uzávierka súťaže:
Uzávierka súťaže je 30. 11. 2018. Vyplnené prihlášky a súťažné fotografie je potrebné zaslať poštou alebo doručiť osobne na adresu: Lesnícke a drevárske múzeum, Námestie SNP 23/35, 960 01 Zvolen.

Súťažné podmienky:

  • riadne vyplnená prihláška doručená vyhlasovateľovi súťaže do termínu uzávierky spolu so súťažnými fotografiami (vhodné je uviesť názov fotografie, prípadne aj ďalšie informácie o každej súťažnej snímke, napr. miesto a dátum fotenia),
  • digitálne snímky je vhodné vytlačiť na fotografický papier – najlepším riešením je využiť služby profesionálneho fotolabu (fotografie vyhotovené v nedostatočnej technickej kvalite môžu byť zo súťaže hodnotiacou komisiou vylúčené),
  • fotografie nesmú byť paspartované a by mali mať výstavný formát (odporúčame minimálny rozmer 18 x 24 cm), prihlasovateľ musí sám zvážiť, ako formát ovplyvní výpovednú hodnotu fotografie, jej posúdenie komisiou a uvedenie na výstave,
  • jeden účastník súťaže môže prihlásiť spolu najviac päť fotografií (čierno-bielych alebo farebných, možné sú i kombinácie), buď samostatných alebo v cykle,
  • všetky ocenené fotografie (a po súhlase autorov aj vybrané neocenené fotografie) zostanú po skončení súťaže v zbierkovom fonde Lesníckeho a drevárskeho múzea a môžu byť použité na jeho prezentačné aktivity.

Prihlasovanie do súťaže:
Prihlášky a propozície súťaže budú po súhlase zaslané do centier voľného času, základným a stredným školám a iným potencionálnym účastníkom súťaže. Prípadní záujemcovia si ich môžu tiež vyžiadať v Lesníckom a drevárskom múzeu a v Združení lesníčiek. Oznam o vypísaní súťaže bude zverejnený na internetovej stránke Lesníckeho a drevárskeho múzea. Bližšie informácie poskytneme na telefónnych číslach 045/5321886 a 0918/828705, alebo na adrese marek.vanga@lesy.sk.

Hodnotenie prác a vyhlásenie výsledkov:
Zúčastnené práce bude posudzovať hodnotiaca komisia, ktorú vymenuje vedúca Lesníckeho a drevárskeho múzea. Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien sa uskutoční pri príležitosti prezentačnej výstavy na jar 2019 v priestoroch Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene. Na vernisáž výstavy budú pozvaní všetci účastníci súťaže.

Kritériá hodnotenia:

  • pridržanie sa témy súťaže,
  • pôvodnosť, originalita a nezaujatosť pohľadu,
  • výpovedná hodnota snímky,
  • výtvarná a technická úroveň riešenia,
  • splnenie všetkých ostatných požiadaviek podľa špecifikácie podmienok súťaže.

Ocenenia:
V každej zo súťažných kategórií budú cenami odmenené tri najlepšie práce, resp. autori. Udelené ceny budú mať hodnotu 85,- € (1. cena), 50,- € (2. cena) a 35,- € (3. cena). Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo ceny rozdeliť alebo neudeliť.

Záverečné ustanovenie:
Účasťou v súťaži dávajú jej účastníci svoj súhlas s podmienkami súťaže, s bezplatným vystavením súťažných prác, ich publikovaním a propagáciou.


 

Ročník 2015

základné školy - 1. cena

základné školy - 1. cena
Autor: Mário Lupták – Jesenná hmla I

základné školy - 2. cena

základné školy - 2. cena
Autor: Vanessa Hrabáriková – Predchodcovia a nasledovníci I

základné školy - 3. cena

základné školy - 3. cena
Autor: Eduard Kráľovič – Zlatá hora

základné školy - uznanie

základné školy - uznanie
Autor: Veronika Ovšonková – ...a žijeme ďalej

základné školy

základné školy
Autor: Anna Prokešová – Uhorčík, Rajnoha, Romančík


 
 
základné školy

základné školy
Autor: Viktória Lašutová – Ranný dotyk zimy pri východe slnka

základné školy

základné školy
Autor: Patrik Ricker - Sivá krása

základné školy

základné školy
Autor: Dominic Ditri – Zoči voči

základné školy

základné školy
Autor: Nicholas Ditri – Pri obede

stredné školy - 1. cena

stredné školy - 1. cena
Autor: Marián Valovič – Lesný cintorín alebo tí, ktorí celý život prežili v lese


 
 
stredné školy - 2. cena

stredné školy - 2. cena
Autor: Lukáš Mandrák – Lesná panoráma

stredné školy - 3. cena

stredné školy - 3. cena
Autor: Radimír Siklienka – Medveď hnedý

stredné školy - 3. cena

stredné školy - 3. cena
Autor: Tomáš Bednárik – Jesenná krajina

stredné školy - cena Združenia zamestnávateľov les

stredné školy - cena Združenia zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku
Autor: Dušan Polák – Do výšky

stredné školy

stredné školy
Autor: Lucia Ňaňková – Lesnícke sedlo


 
 
stredné školy

stredné školy
Autor: Zuzana Mizeráková – Zlatisté slnko

stredné školy

stredné školy
Autor: Daniel Pagáč – Sebavedomý krok

stredné školy

stredné školy
Autor: Natália Trníková – Dokument prírody

stredné školy

stredné školy
Autor: Šimon Janovič – Kam až nás čuch zavedie

stredné školy

stredné školy
Autor: Magdaléna Červeňanská – Objatie prírody


 
 
stredné školy

stredné školy
Autor: Veronika Bezecná – Keep calm


 


918628

23.2.2019
Úvodná stránka